ΑΠΟ ΤΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΔΑΣΟΣ ΒΡΟΧΗΣ

Κάθε δάσος βροχής είναι μοναδικό, αλά υπάρχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά για όλα τα τροπικά δάση βροχής.
  1. Τοποθεσία: τα δάση βροχής βρίσκονται στους «τροπικούς»
  2. Βροχόπτωση: τα δάση βροχής δέχονται τουλάχιστον 2.000 χιλιοστά βροχής ετησίως
  3. Κομοστέγη: τα δάση βροχής έχουν κομοστέγη, η οποία είναι η στρώση κλαδιών και φυλλωμάτων, που σχηματίζεται από πολύ κοντινά μεταξύ τους δέντρα του δάσους βροχής. Τα περισσότερα φυτά και ζώα του δάσους βροχής ζουν στην κομοστέγη. Η κομοστέγη μπορεί να βρίσκεται 30 μέτρα πάνω από το έδαφος.
  4. Βιοποικιλότητα: τα δάση βροχής έχουν υψηλό επίπεδο βιολογικής ποικιλίας ή βιοποικιλότητας. Βιοποικιλότητα είναι ο όρος για όλα τα ζωντανά είδη -- όπως φυτά, ζώα και μύκητες -- που υπάρχουν σε ένα οικοσύστημα. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι περίπου τα μισά φυτά και ζώα, που υπάρχουν στην επιφάνεια της γης, ζουν στα δάση βροχής.
  5. Συμβιοτικές σχέσεις μεταξύ ειδών: τα είδη που υπάρχουν στο δάσος βροχής συχνά συνεργάζονται μεταξύ τους. Συμβιοτική σχέση είναι μια σχέση στην οποία δύο διαφορετικά είδη αλληλοβοηθούνται προς όφελος και των δύο. Για παράδειγμα, ορισμένα φυτά παράγουν μικρές κατοικίσιμες δομές και ζάχαρη για μυρμήγκια. Ως αντάλλαγμα, τα μυρμήγκια προστατεύουν τα φυτά από άλλα έντομα, τα οποία μπορεί να θέλουν να τραφούν από τα φύλλα του φυτού.

GREEK.MONGABAY.COM

Κύρια Σελίδα
Τροπικά δάση
Φωτογραφίες
Μαδαγασκάρη
Περιβαλλοντική ειδήσεις
XML

© Rhett Butler 2010