Ο ΔΑΣΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ

Λόγω της φυλλωσιάς της κομοστέγης, το έδαφος του δάσους βροχής είναι συχνά σκοτεινό και υγρό. Ωστόσο, παρά τη μόνιμη σκιά, ο δασικός τάπητας του δάσους βροχής αποτελεί σημαντικό τμήμα του δασικού οικοσυστήματος.

Ο δασικός τάπητας είναι το σημείο όπου λαμβάνει χώρα η αποσύνθεση. Η αποσύνθεση είναι η διαδικασία με την οποία οι αποικοδομητές, όπως μύκητες και μικροοργανισμοί, διασπούν τα νεκρά φυτά και ζώα και ανακυκλώνουν ουσιώδεις ύλες και θρεπτικά συστατικά.

Πολλά από τα μεγάλα ζώα του δάσους βροχής ζουν στο δασικό τάπητα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι ελέφαντες, ο τάπιρος και ο ιαγουάρος (τζάγκουαρ).GREEK.MONGABAY.COM

Κύρια Σελίδα
Τροπικά δάση
Φωτογραφίες
Μαδαγασκάρη
Περιβαλλοντική ειδήσεις
XML

© Rhett Butler 2010