ΘΑΥΜΑΣΤΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΒΡΟΧΗΣ

Σήμερα, οι περισσότεροι κάτοικοι των δασών ζουν σε μικρούς οικισμούς ή ζουν με νομαδικό κυνήγι και συλλογή. Στο παρελθόν, τα τροπικά δάση βροχής και οι γύρω περιοχές υποστήριξαν θαυμαστούς πολιτισμούς, όπως οι Μάγιας, οι Ίνκας και οι Αζτέκοι, οι οποίοι ανέπτυξαν πολύπλοκες κοινωνίες και συνέβαλαν σημαντικά στις επιστήμες.

Αυτοί οι θαυμαστοί πολιτισμοί αντιμετώπισαν μερικά από τα ίδια περιβαλλοντικά προβλήματα (υπερβολική απώλεια δασών, διάβρωση του εδάφους, υπερπληθυσμό, έλλειψη αποθεμάτων νερού) που αντιμετωπίζουμε και σήμερα. Για τους Μάγιας, η ζημιά προς το περιβάλλον ήταν ενδεχομένως τόσο εκτενής που προκάλεσε τον αφανισμό τους.GREEK.MONGABAY.COM

Κύρια Σελίδα
Τροπικά δάση
Φωτογραφίες
Μαδαγασκάρη
Περιβαλλοντική ειδήσεις
XML

© Rhett Butler 2010