ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΑ ΔΑΣΗ ΒΡΟΧΗΣ

Τα δάση βροχής είναι σημαντικά για το παγκόσμιο οικοσύστημα. Τα δάση βροχής:
  • φιλοξενούν πολλά φυτά και ζώα,
  • βοηθούν στη σταθεροποίηση του παγκόσμιου κλίματος,
  • προστατεύουν από πλημμύρες, ξηρασίες και διάβρωση,
  • αποτελούν πηγή φαρμάκων και τροφίμων,
  • υποστηρίζουν τους πληθυσμούς των διαφόρων φυλών και τέλος
  • είναι ενδιαφέροντα μέρη για επίσκεψη

GREEK.MONGABAY.COM

Κύρια Σελίδα
Τροπικά δάση
Φωτογραφίες
Μαδαγασκάρη
Περιβαλλοντική ειδήσεις
XML

© Rhett Butler 2010