ΤΑ ΔΑΣΗ ΒΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

Τα δάση βροχής βοηθούν στη σταθεροποίηση του παγκόσμιου κλίματος, καθώς απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Η υπερβολική ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα πιστεύεται ότι συμβάλλει στην αλλαγή του κλίματος μέσω του φαινομένου του θερμοκηπίου. Κατά συνέπεια, τα δάση βροχής είναι σημαντικά για την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Τα δάση βροχής επηρεάζουν επίσης τις τοπικές καιρικές συνθήκες, επειδή δημιουργούν βροχοπτώσεις και μετριάζουν τις θερμοκρασίες.






GREEK.MONGABAY.COM

Κύρια Σελίδα
Τροπικά δάση
Φωτογραφίες
Μαδαγασκάρη
Περιβαλλοντική ειδήσεις
XML









© Rhett Butler 2010