ΤΑ ΔΑΣΗ ΒΡΟΧΗΣ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ

Οι ρίζες των δέντρων του δάσους βροχής και η βλάστηση βοηθούν στη σταθεροποίηση του εδάφους. Όταν κόβονται τα δέντρα, δεν υπάρχει τίποτα για να προστατεύει το έδαφος και τα χώματα απομακρύνονται γρήγορα με τη βροχή. Η διαδικασία απομάκρυνσης των χωμάτων είναι γνωστή ως διάβρωση.

Καθώς το χώμα απομακρύνεται προς τα ποτάμια, προκαλεί προβλήματα για τα ψάρια και τους ανθρώπους. Τα ψάρια υποφέρουν, επειδή το νερό θολώνει, ενώ οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα στη ναυσιπλοΐα στις πλωτές οδούς, διότι αυτές γίνονται πιο ρηχές, εξαιτίας της αυξημένης ποσότητας λάσπης στο νερό. Στο μεταξύ, οι αγρότες χάνουν καλλιεργήσιμη γη, που είναι σημαντική για τις καλλιέργειες.GREEK.MONGABAY.COM

Κύρια Σελίδα
Τροπικά δάση
Φωτογραφίες
Μαδαγασκάρη
Περιβαλλοντική ειδήσεις
XML

© Rhett Butler 2010