Γιατί είναι τα βιολογικά καύσιμα βλαβερά για τα δάση βροχής

Πρόσφατα εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον για τη χρήση φυτών ως καύσιμα, ώστε να αντικαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα, όπως βενζίνη και πετρέλαιο, που συμβάλλουν με αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, θερμαίνοντας τον πλανήτη.

Αυτά τα φυτικά καύσιμα, τα οποία ονομάζονται βιολογικά καύσιμα, παράγονται συνήθως από αγροτικές καλλιέργειες. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι βιολογικών καυσίμων: αιθανόλη και βιοντήζελ. Η αιθανόλη παράγεται συνήθως από καλαμπόκι και ζαχαροκάλαμο, ενώ το βιοντήζελ παράγεται από το φρούτο του φοίνικα (περισσότερο φοινικέλαιο), σόγια (περισσότερη σόγια) και κραμβέλαιο.

Ενώ τα βιολογικά καύσιμα που παράγονται από τις αγροτικές καλλιέργειες προκαλούν λιγότερη μόλυνση και εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα, στην πρακτική εφαρμογή οι επιστήμονες ανακαλύπτουν ότι ορισμένα προκαλούν περιβαλλοντικά προβλήματα. Τα βιολογικά καύσιμα πλήττουν επίσης τους φτωχούς. Η αιτία είναι κυρίως οικονομική.

Σήμερα που οι παραδοσιακές διατροφικές καλλιέργειες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας, παρατηρείται αυξημένη ζήτηση για αυτές τις καλλιέργειες, η οποία μεταφράζεται σε υψηλότερες τιμές. Παρόλο που οι υψηλότερες τιμές συμφέρουν ορισμένους αγρότες, που κερδίζουν περισσότερα από τις καλλιέργειές τους, συνεπάγονται πιο ακριβές τιμές σε είδη διατροφής για τους καταναλωτές. Στις φτωχές χώρες, όπου οι άνθρωποι έχουν πολύ λίγα χρήματα, αυτό σημαίνει ότι πολλοί πεινούν. Το 2007 και το 2008, σε πολλές χώρες εκδηλώθηκαν διαμαρτυρίες και επεισόδια από ανθρώπους που δεν άντεχαν οικονομικά την άνοδο των τιμών των τροφίμων.

Οι υψηλότερες τιμές των καλλιεργειών προκαλούν και άλλα προβλήματα. Για να αξιοποιήσουν τις υψηλότερες τιμές, οι αγρότες σε ολόκληρο τον κόσμο μετατρέπουν τη γη σε καλλιεργήσιμα εδάφη. Καθώς το μεγαλύτερο μέρος της γης στο Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη χρησιμοποιείται ήδη για καλλιέργειες, η γεωργία επεκτείνεται στις τροπικές χώρες, ειδικότερα στη Βραζιλία και την Ινδονησία, όπου υπάρχουν ακόμη μεγάλες εκτάσεις κατάλληλες για νέα αγροτική γη. Το πρόβλημα είναι ότι ένα μέρος αυτής της γης καλύπτεται αυτήν τη στιγμή από τροπικά δάση βροχής. Όταν οι αγρότες κόβουν τα δάση βροχής για να φτιάξουν αγροκτήματα, τα νεκρά δέντρα απελευθερώνουν διοξείδιο του άνθρακα και άλλα αέρια θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα (ακριβώς όπως γίνεται κατά την καύση ορυκτών καυσίμων). Επιπλέον, η καταστροφή των δασών βροχής προκαλεί μετακινήσεις των γηγενών πληθυσμών και το θάνατο άγριων ζώων. Συνεπώς, τα βιολογικά καύσιμα επηρεάζουν σοβαρά το περιβάλλον.

Ορισμένα βιολογικά καύσιμα είναι λιγότερο βλαβερά από άλλα. Όταν οι καλλιέργειες πραγματοποιούνται σε εγκαταλειμμένες αγροτικές γαίες και σε περιοχές που δεν καλύπτονται από φυσικά οικοσυστήματα, μπορεί να έχουν χαμηλή επίδραση στο περιβάλλον, εφόσον δεν γίνεται υπερβολική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Στο μέλλον, οι νέοι τύποι βιολογικών καυσίμων θα παράγουν ακόμη χαμηλότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και μπορεί πράγματι να βοηθούν το περιβάλλον. Για παράδειγμα, η χρήση γηγενούς χόρτου για την παραγωγή βιολογικών καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη παραγωγή βιολογικού καυσίμου και να προκαλεί λιγότερη μόλυνση από την αιθανόλη, που βασίζεται στο καλαμπόκι. Ταυτόχρονα, αυτό το χόρτο μπορεί να βελτιώσει τη γονιμότητα του εδάφους και να μην αποστραγγίξει τον υδροφόρο ορίζοντα.GREEK.MONGABAY.COM

Κύρια Σελίδα
Τροπικά δάση
Φωτογραφίες
Μαδαγασκάρη
Περιβαλλοντική ειδήσεις
XML

© Rhett Butler 2010