ΚΟΠΑΔΙΑ ΖΩΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΒΡΟΧΗΣ

Η αποψίλωση για τη δημιουργία βοσκότοπων είναι η κυριότερη αιτία αποδάσωσης στον Αμαζόνιο και η Βραζιλία σήμερα παράγει περισσότερο βοδινό κρέας από ποτέ. Εκτός από την εκτροφή ζώων για τροφή, πολλοί γαιοκτήμονες χρησιμοποιούν τα κοπάδια τους για να επεκτείνουν τη γεωργική εκμετάλλευση. Οδηγώντας απλά τα ζώα τους σε μια δασική περιοχή, οι γαιοκτήμονες μπορούν να αποκτήσουν δικαιώματα ιδιοκτησίας σε αυτήν την περιοχή.GREEK.MONGABAY.COM

Κύρια Σελίδα
Τροπικά δάση
Φωτογραφίες
Μαδαγασκάρη
Περιβαλλοντική ειδήσεις
XML

© Rhett Butler 2010