ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΒΡΟΧΗΣ

Η κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων στο δάσος βροχής ανοίγει την πρόσβαση σε μεγάλες περιοχές για ανάπτυξη. Στη Βραζιλία, ο Δια-Αμαζόνιος αυτοκινητόδρομος είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή τεράστιων δασικών εκτάσεων από φτωχούς εποίκους, υλοτόμους και καταπατητές. Στην Αφρική, οι οδοί, που έχουν ανοιχτεί για να διευκολύνουν την υλοτομία, παρέχουν πρόσβαση σε λαθροκυνηγούς, που κυνηγούν άγρια ζώα που κινδυνεύουν από εξαφάνιση ως «θηράματα» ή κρέας το οποίο πουλούν στους κατοίκους των πόλεων.GREEK.MONGABAY.COM

Κύρια Σελίδα
Τροπικά δάση
Φωτογραφίες
Μαδαγασκάρη
Περιβαλλοντική ειδήσεις
XML

© Rhett Butler 2010