Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΑΣΩΣΗ

Η φτώχια παίζει σημαντικό ρόλο στην αποδάσωση. Τα δάση βροχής του κόσμου μας βρίσκονται στις φτωχότερες περιοχές του πλανήτη. Οι άνθρωποι που ζουν μέσα και γύρω από τα δάση βροχής βασίζονται σε αυτά τα οικοσυστήματα για την επιβίωσή τους. Συλλέγουν φρούτα και ξυλεία, κυνηγούν άγρια ζώα για να έχουν κρέας στο τραπέζι τους και πληρώνονται από τις εταιρίες για να εξάγουν πόρους από τις δασικές ζώνες.

Οι περισσότεροι φτωχοί άνθρωποι στις αγροτικές περιοχές δεν θα έχουν ποτέ τις επιλογές που εμείς, στις χώρες του δυτικού κόσμου, θεωρούμε δεδομένες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν σχεδόν ποτέ την επιλογή να σπουδάσουν ή να γίνουν γιατροί, εργάτες ή υπάλληλοι. Χρειάζεται να ζήσουν από τη γη που τους περιβάλλει και να αξιοποιήσουν όποιους πόρους μπορούν να βρουν. Η ένδειά τους κοστίζει στον υπόλοιπο κόσμο, λόγω της απώλειας των τροπικών δασών βροχής και των άγριων ζώων. Εάν δεν φροντίσουμε για αυτούς τους ανθρώπους, δεν θα είναι δυνατή η διάσωση των δασών βροχής.GREEK.MONGABAY.COM

Κύρια Σελίδα
Τροπικά δάση
Φωτογραφίες
Μαδαγασκάρη
Περιβαλλοντική ειδήσεις
XML

© Rhett Butler 2010