ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΒΡΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η εκπαίδευση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διάσωση των δασών βροχής του κόσμου μας. Οι άνθρωποι πρέπει να δουν την ομορφιά και να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα αυτών των δασών, ώστε να θέλουν να μάθουν να τα προστατεύουν. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση πρέπει να λαμβάνει χώρα τόσο στις χώρες του δυτικού κόσμου, όπως η Ελλάδα, όσο και σε χώρες με δάση βροχής, όπως η Βολιβία και η Μαδαγασκάρη.

Στην Ελλάδα, οι άνθρωποι πρέπει να κατανοήσουν πώς συμβάλλουν οι ίδιοι στην απώλεια των δασών βροχής. Για παράδειγμα, η αγοράζοντας ορισμένα προϊόντα όπως μαόνι, συμβάλλουμε στην κοπή δασών βροχής σε άλλες χώρες. Εάν εμείς, οι Έλληνες, κάνουμε μια προσπάθεια να μάθουμε περισσότερα για το περιβάλλον, θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι χάνουμε με την εξαφάνιση του δάσους βροχής. Μπορούμε επίσης να αποφασίσουμε να αγοράζουμε τα προϊόντα και να υποστηρίζουμε τις εταιρείες και τους οργανισμούς που βοηθούν το δάσος βροχής.

Στις χώρες όπου υπάρχουν δάση βροχής, οι ιθαγενείς ορισμένες φορές δεν γνωρίζουν γιατί τα δάση είναι σημαντικά. Μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν ότι τα δάση παρέχουν βασικές υπηρεσίες (όπως καθαρό νερό) και ότι φιλοξενούν φυτά και ζώα που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσμο. Ελάχιστα παιδιά, σε χώρες όπως η Μαδαγασκάρη, γνωρίζουν ότι οι λεμούριοι δεν υπάρχουν στην Αμερική. Χαίρονται ιδιαίτερα όταν μαθαίνουν ότι οι λεμούριοι ζουν μόνο στη Μαδαγασκάρη.GREEK.MONGABAY.COM

Κύρια Σελίδα
Τροπικά δάση
Φωτογραφίες
Μαδαγασκάρη
Περιβαλλοντική ειδήσεις
XML

© Rhett Butler 2010