ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΒΡΟΧΗΣ

Στο πλαίσιο της προστασίας των δασών βροχής, πρέπει επίσης να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εξυγιανθούν τα κατεστραμμένα δάση. Παρόλο που είναι αδύνατο να ξαναφυτέψουμε ένα δάσος βροχής, ορισμένα δάση μπορούν να αποκατασταθούν αφού κοπούν -- ιδιαίτερα εάν βοηθηθούν μέσω της φύτευσης δέντρων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχει επίσης η δυνατότητα χρήσης αποδασωμένων περιοχών για βελτιωμένες μορφές γεωργίας, ώστε να παρέχουν τροφή για τους κοντινούς κατοίκους. Όταν αυτοί οι κάτοικοι θα έχουν τροφή, δεν θα χρειάζεται πλέον να κόψουν άλλο κομμάτι του δάσους για να φυτέψουν καλλιέργειες.

Ένας πολλά υποσχόμενος τομέας της έρευνας εξετάζει τις αρχαίες κοινωνίες, που ζούσαν στο δάσος βροχής του Αμαζονίου, πριν από την άφιξη των Ευρωπαίων τον 15ο αιώνα. Φαίνεται ότι αυτοί οι πληθυσμοί μπορούσαν να εμπλουτίσουν το χώμα του δάσους βροχής, το οποίο συνήθως είναι αρκετά φτωχό, χρησιμοποιώντας ξυλοκάρβουνο και οστά ζώων. Βελτιώνοντας την ποιότητα του εδάφους, μεγάλες εκτάσεις του Αμαζονίου που έχουν αποδασωθεί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν γεωργικές δραστηριότητες. Έτσι θα μπορούσε να μειωθεί η πίεση στις περιοχές δασών βροχών για γεωργική γη. Επιπλέον, η «μαύρη γη», terra preta όπως την ονομάζουν, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση της πλανητικής αύξησης της θερμοκρασίας, επειδή απορροφά διοξείδιο του άνθρακα, ένα σημαντικό αέριο του θερμοκηπίου.GREEK.MONGABAY.COM

Κύρια Σελίδα
Τροπικά δάση
Φωτογραφίες
Μαδαγασκάρη
Περιβαλλοντική ειδήσεις
XML

© Rhett Butler 2010