ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΝΑ ΖΟΥΝ ΜΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΗ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ένας βασικός παράγοντας για τη διάσωση των δασών βροχής και του περιβάλλοντος είναι η ενθάρρυνση όλων των ανθρώπων να ζουν με τρόπους που βλάπτουν λιγότερο το περιβάλλον τους. Η οδήγηση αυτοκινήτων χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου, η εξοικονόμηση νερού, το σβήσιμο των φώτων όταν δεν είναι απαραίτητα και η ανακύκλωση αποτελούν τρόπους με τους οποίους εσείς και η οικογένειά σας μπορείτε να μειώσετε τις επιπτώσεις που εσείς επιβάλλετε στο περιβάλλον.

Τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω το περιβάλλον;

Στις χώρες όπου υπάρχουν δάση βροχής, πολλοί επιστήμονες και οργανισμοί εργάζονται για να βοηθήσουν τους ιθαγενείς ώστε να ζουν με τρόπους λιγότερο επιβλαβείς για το περιβάλλον. Ορισμένοι ονομάζουν αυτήν την ιδέα «αειφόρο ανάπτυξη». Η αειφόρος ανάπτυξη αποσκοπεί στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται το περιβάλλον. Χωρίς τη βελτίωση των μέσων διαβίωσης των ανθρώπων που ζουν μέσα και γύρω από τα δάση βροχής, είναι εξαιρετικά δύσκολο να προστατεύσουμε τα πάρκα και την άγρια ζωή. Η διαδικασία διαφύλαξης και προστασίας πρέπει να ωφελεί τους ιθαγενείς, ώστε να λειτουργήσουν τα πάρκα.GREEK.MONGABAY.COM

Κύρια Σελίδα
Τροπικά δάση
Φωτογραφίες
Μαδαγασκάρη
Περιβαλλοντική ειδήσεις
XML

© Rhett Butler 2010