ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σήμερα, υπάρχουν πολλές εταιρείες που νοιάζονται για το περιβάλλον. Αυτές οι εταιρείες αναζητούν τρόπους μείωσης της επίδρασής τους στον κόσμο που τις περιβάλλει, μέσω της ανακύκλωσης, της εξοικονόμησης ενέργειας και της υποστήριξης των προσπαθειών διαφύλαξης και προστασίας σε άλλες χώρες. Εάν οι καταναλωτές, όπως εσείς και οι γονείς σας, υποστηρίζετε αυτές τις εταιρείες, αγοράζοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, τότε το περιβάλλον θα έχει καλύτερη τύχη.

Πώς να μάθετε αν οι εταιρείες είναι φιλικές προς το περιβάλλονGREEK.MONGABAY.COM

Κύρια Σελίδα
Τροπικά δάση
Φωτογραφίες
Μαδαγασκάρη
Περιβαλλοντική ειδήσεις
XML

© Rhett Butler 2010