εισαγωγή   |   γεωγραφία   |   άνθρωποι   |   άγρια ζωή   |   χλωρίδα   |   περιβάλλον   |   αγγλικά

ΤΑ ΦΙΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ - Μαδαγασκάρη


Αρσενικό φίδι Langaha madagascariensis
Η Μαδαγασκάρη φιλοξενεί περισσότερα από 80 είδη φιδιών, κανένα έκ των οποίων δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τον άνθρωπο.< Προηγούμενη | Αρχή | Επόμενη >

15 / 25

Μεταφρασμένο από την Άννα Σπανουδάκη-Toυρμ (avvasp @ gmail.com)WildMadagascar | Τροπικά δάση | Φωτογραφίες | ειδήσεις

© Rhett A. Butler / wildmadagascar.org 2010