εισαγωγή   |   γεωγραφία   |   άνθρωποι   |   άγρια ζωή   |   χλωρίδα   |   περιβάλλον   |   αγγλικά

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ - Μαδαγασκάρη


Αεροφωτογραφία διάβρωσης στην δυτική Μαδαγασκάρη
Ενώ η Μαδαγασκάρη είναι γνωστή για τα περίεργα ζώα της και τα όμορφα δάση της, ένα μεγάλο μέρος της χώρας έχει υποστεί σοβαρή περιβαλλοντική καταστροφή. Πολλά από τα ομβρόφιλα δάση έχουν αποψιλωθεί, ενώ παράλληλα πολύτιμο επιφανειακό έδαφος, σημαντικό για τις αναπτυσσόμενες σοδειές, χάνεται λόγω της διάβρωσης. Καθώς η Μαδαγασκάρη είναι μεταξύ των φτωχότερων χωρών του κόσμου, η καθημερινή επιβίωση του λαού εξαρτάται από την χρήση των φυσικών πόρων. Οι περισσότεροι Μαλαγάσιοι δεν έχουν την επιλογή να γίνουν γιατροί, προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, εργαζόμενοι σε εργοστάσιο η γραμματείς. Είναι αναγκασμένοι να ζουν από τη γη που τους περιβάλλει, κάνοντας χρήση όποιων πόρων μπορούν να βρουν. Η φτώχεια τους κοστίζει στη χώρα και τον κόσμο μέσω της απώλειας της ενδημικής βιοποικιλότητας του νησιού.

Τα μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα της Μαδαγασκάρης περιλαμβάνουν:

  1. Αποδάσωση και καταστροφή του ζωτικού χώρου
  2. Αγροτικές φωτιές
  3. Διάβρωση και υποβάθμιση του εδάφους
  4. Υπερεκμετάλλευση των ζωικών αποθεμάτων μέσω του κυνηγιού και της υπερσυλλογής ειδών που ζουν ελεύθερα
  5. Εισαγωγή ξένων ειδών




< Προηγούμενη | Αρχή | Επόμενη >

19 / 25

Μεταφρασμένο από την Άννα Σπανουδάκη-Toυρμ (avvasp @ gmail.com)



WildMadagascar | Τροπικά δάση | Φωτογραφίες | ειδήσεις

© Rhett A. Butler / wildmadagascar.org 2010